KONKURS PROFILAKTYCZNY

„PRZEMOC TO NIE MOC”

 Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Przemoc to nie moc”. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A3. Prace należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych ul. Krakowska 2 32-040 Świątniki Górne.

Prace należy przekazać Organizatorowi Konkursu do dnia 10 czerwca 2021 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 25 czerwca 2021 r.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

Prosimy o zapoznanie się z treścią REGULAMINU.

Organizatorem konkursu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świątnikach Górnych oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świątnikach Górnych.

Kontakt

 

Szkoła Podstawowa

im. Michaliny Stasiukowej
 w Ochojnie

32-040 Ochojno
Podhalańska 27

tel. 12 270 41 01
szkola@spochojno.pl

 

Projekty i granty

BIP

 

Stan powietrza

Copyright © 2024. SP Ochojno Rights Reserved.