• 1 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

  Szkoła Podstawowa im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie mieści się w samodzielnym budynku, położonym w bezpiecznym, zaogrodzonym miejscu z dogodnym dojazdem i dużym parkingiem samochodowym
 • 2 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

  Posiadamy bibliotekę, szatnię, dobrze wyposażoną świetlicę, salę gimnastyczną, boisko sportowe i pracownię komputerową. Do kształcenia wykorzystujemy nowoczesne pomoce i rozwiązania multimedialne.
 • 3 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

  Oferujemy bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, zajęcia plastyczne i częściowo płatne zajęcia dodatkowe m.in. gimnastyka ogólnorozwojowa, karate, siatkówka, zajęcia z robotyki.
 • 4 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

  Oferujemy profesjonalną pomoc dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, opiekę i zajęcia terapii logopedycznej w specjalnie wyposażonym gabinecie. W terapii korzystamy z komputerowych programów logopedycznych.
 • 5 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

  Oferujemy bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, zajęcia plastyczne i częściowo płatne zajęcia dodatkowe m.in. gimnastyka ogólnorozwojowa, karate, siatkówka, zajęcia z robotyki.
baner

Certyfikat

Redakcja gazetki szkolnej Michalinka otrzymała certyfikat za udział w projekcie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo,
rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się na zasadach podobnych jak zakończenie roku.
Proszę, by rodzice mieli maseczki, rękawiczki, zachowali dystans – do szkoły wchodzą tylko rodzice oddziału przedszkolnego, klas I i II.

Klasy młodsze:
0 – 9:00 wejście od strony zewnętrznej przy świetlicy
I - 10:30 sala gimnastyczna - wejście przy hali, wyjście przez halę; możliwość wejścia rodziców;
II - 9:15 sala gimnastyczna - wejście przy hali, wyjście przez halę; możliwość wejścia rodziców;
IIIa - sala 4, 9:45 wejście hala (rodzice oczekują na zewnątrz);
IIIb - sala 5, 9:30 wejście stara szatnia (rodzice oczekują na zewnątrz);

Klasy starsze rodzice oczekują na zewnątrz: rodzice oczekują na zewnątrz
IV - s.1 10:15 wejście stara szatnia
V - s.1 9:15 wejście stara szatnia
VIa - s.9 10:00 wejście hala
VIb - s.6 10:30 wejście stara szatnia
VIIa - s.9 11:00 wejście hala
VIIb - s.6 11:30 wejście stara szatnia
VIII - sala gimnastyczna 12:00 wejście hala.

Procedury bezpieczeństwa [PDF]

Konkurs na plakat o tematyce antynikotynowej

Mamy przyjemność poinformować, że w szkolnym konkursie na plakat o tematyce antynikotynowej, przeznaczonym dla klas VII i VIII

 • uczeń klasy VIII Jakub Łukasik zajął I miejsce.

Dyplom oraz nagroda zostaną wręczone laureatowi przez Wychowawcę klasy przy okazji odbioru świadectwa.

Miejsca II oraz III nie zostały przyznane.

Serdecznie gratulujemy.

                                                                            Organizatorzy

Świetlica  wiosna 2020

Prace naszych podopiecznych wykonane podczas zdalnego nauczania. W nowej rzeczywistości powstały kreatywne prace plastyczne. Poszukiwaliśmy oznak wiosny I lata, pamiętaliśmy o Dniu Ziemi oraz tradycjach wielkanocnych.

Procedury na egzaminie ósmoklasisty

16 czerwca rozpoczynają  się egzaminy dla uczniów klas ósmych. Na egzaminach obowiązują odpowiednie procedury.

Procedury egzaminu ósmoklasisty 2020 r. są zgodne z wytycznymi GIS, MEN, CKE. Jak poprawnie zorganizować egzaminy dla uczniów klas ósmych, aby były bezpieczne w związku z zagrożeniem koronawirusem.

 Procedury na egzaminie [PDF] 

Prace plastyczne przedszkolaków

Przedszkolaki wytrwale pracują w swoich domach podczas kształcenia na odległość. Codziennie wykonują ćwiczenia i zabawy ruchowe, słuchają opowiadań i odpowiadają na pytania, czytają, liczą, szlaczkują, rysują. Wykonują też prace plastyczne. Oto zdjęcia ich niektórych prac.

 

Biblioteka

Zwroty książek muszą się odbywać z godnie z ustalonym regulaminem ze względu na środki bezpieczeństwa związane z epidemią.

ZAPISY ORGANIZACYJNE I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA - przeczytaj [PDF]

 

Data

Godziny

Klasy

Zwroty

9.06.2020 (wtorek)

8:00 – 12:00

wszystkie

zwrot książek

10.06.2020 (środa)

8:00 – 12:00

wszystkie

zwrot książek

19.06.2020 (piątek)

8:00 – 12:00

kl. 1-3 i kl. 8

zwrot podręczników

22.06.2020 (poniedziałek)

8:00 – 12:00

kl. 4, 5a, 5b

zwrot podręczników

23.06.2020 (wtorek)

8:00 – 12:00

kl. 6a, 6b, 7

zwrot podręczników

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020-2021

Terminy rekrutacji MEN

 Najważniejsze terminy rekrutacji:

Data

Godzina

Informacje o wydarzeniu

od 15 czerwca 2020

do 10 lipca 2020

do 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie na stronie e-Omikron, a następnie po wydrukowaniu i podpisaniu dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.

od 26 czerwca 2020

do 10 lipca 2020

do 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia)

 

od 31 lipca 2020

do 4 sierpnia 2020

do 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopia) oraz ewentualna zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

12 sierpnia 2020

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

od 13 sierpnia 2020

do 18 sierpnia 2020

do 15:00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,

Szkoły mogą wymagać wypełnienia ankiet, karty informacyjnej, zdjęć do legitymacji itp.

19 sierpnia 2020

do godziny 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 sierpnia 2020

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 20 sierpnia 2020

 

Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W rekrutacji do szkół  na rok szkolny 2020/2021 nie zostanie przeprowadzone  postępowanie uzupełniające. W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły 

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. Michaliny Stasiukowej
 w Ochojnie

32-040 Ochojno
Podhalańska 27

tel. 12 270 41 01
szkola@spochojno.pl

Stan powietrza

BIP

Copyright © 2020. OPENMINT Rights Reserved.