Masz pytania? Szkoła Podstawowa im. Michaliny Stasiukowej +48 (12) 270 41 01
 • slider-image
  Klasa "0"
  Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2016/2017
 • slider-image
  Klasa 1
 • slider-image
  Klasa 2a
 • slider-image
  Klasa 2b
 • slider-image
  Klasa3a
 • slider-image
  Klasa3b
 • slider-image
  Klasa 4
 • slider-image
  Klasa 5
 • slider-image
  Klasa 6

Ważne informacje:

Informacje dla uczniów: plan lekcji, samorząd uczniowski, dyżury nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne, inicjatywy uczniów, świetlica, biblioteka, pliki do pobrania, ważne linki.
czytaj więcej
Informacje dla rodziców: rada rodziców, kalendarium, harmonogram spotkań, dokumenty szkoły, podręczniki, pliki do pobrania, opieka nad dziećmi, pomoc materialna, ważne adresy i telefony
czytaj więcej
Ważne informacje dla nauczycieli, dokumenty, pliki do pobrania, ważne adresy, odnośniki, informacje wewnętrzne dostępne za hasłem.
czytaj więcej

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

Poza nauką realizującą program szkoły podstawowej oferujemy dodatkowe formy pracy dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Zapewniamy opiekę świetlicy realizującą różne formy pracy: odkrywanie talentów, naukę współpracy w grupie, gry, zabawy ruchowe rozwijające umysł i sprawność fizyczną.

Bezpieczna szkoła z dobrą lokalizacją

Szkoła Podstawowa im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie mieści się w samodzielnym budynku, położonym w bezpiecznym, zaogrodzonym miejscu z dogodnym dojazdem i dużym parkingiem samochodowym.

Nowoczesne zaplecze dydaktyczno sportowe

Posiadamy bibliotekę, szatnię, dobrze wyposażoną świetlicę, salę gimnastyczną, boisko sportowe i pracownię komputerową. Do kształcenia wykorzystujemy nowoczesne pomoce i rozwiązania multimedialne.

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

Oferujemy bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, zajęcia plastyczne i częściowo płatne zajęcia dodatkowe m.in. gimnastyka ogólnorozwojowa, karate, siatkówka, zajęcia z robotyki.

Wsparcie specjalistów i opieka medyczna

Oferujemy profesjonalną pomoc dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, opiekę i zajęcia terapii logopedycznej w specjalnie wyposażonym gabinecie. W terapii korzystamy z komputerowych programów logopedycznych.

 

        Szkoła promująca zdrowie        Szkoła bez przemocy           Poznaj moc oszczędzania w SKO        e-Dziennik     BIP      RODO     

       

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informuję co następuje.

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie ul. Podhalańska 27 32-040 Ochojno
 2. Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@swiatniki-gorne.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych tj. do zakończenia nauki oraz późniejszej archiwizacji.
 5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych dziecka będą:
  • Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych,
  • Kuratorium Oświaty,
  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz szkoły,
  • operatorom pocztowym i kurierom,
  • bankom w zakresie realizacji płatności,
  • podmiotom świadczącym na rzecz szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Szkołę przez przepisy prawa,
  • organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej